Přidání otf fontů do TeXlive portable

Problém, který jsem musel řešit znova, protože jsem zapoměl jak jsem ho vyřešil před rokem.
Pokud máte otf, které nechcete instalovat do systému a přesto by jste je chtěli používat, tak si z editujte soubor font.conf. Ten je obvykle v adresáři \texmf-var\fonts\conf
Do souboru přidejte do sekce Find fonts in these directories např. <dir>C:/Documents and Settings/toff/.fonts/</dir> tedy adresu, kde TeXlive najde patřičné otf fonty. Tahle cesta zrovna není portable, ale k napovězení to stačí.

Už je po zimě

Dneska u nás bylo krásně, teplota někde kolem 15 °C, sluníčko svítilo z oblohy bez mráčku, jen občas foukl ostřejší větřík. A hlavně. Holky dneska lítaly jak oživot. Některé pilně nosily žlutý pyl. A spousta dalších kroužila nad česnem, aby si zapamatovaly kde bydlí. Koukl jsem jim z hora do nástavku se zásobama. Tam už to taky žilo, začly kontrolovat celý prostor.

Je to velká změna. Před třemi týdny jsem nadzvedl dva nádstavky ve kterých zimovaly, vymetl jsem jim z zasítovaného dna mrtvolek, které by se vešly do spojených dlaní. Odhadl jsem to tak přes dva deci na objem. Některé rozčílené na mně koukly, ale to bylo tak vše. Před týdnem jsem jen vyndal podložku tvořící dno, a meli bylo jen na polovině, takže se mi zdálo, že jich je málo když jsou stažene vpodstatě do 4-5 uliček. A zhora vidět nebyly, takže celý hrozen schovaný ve spodním nadstavku. A v horním zásoby, takže z tohohle pohledu vše v pořádku. Jen jsem měl strach, že jich bude málo a budou slabé. Po dnešku si to nemyslím.

Dobrá zpráva nakonec. Chytil jsem do ukazováčku první žihadlo roku.

Spojování stran z různých pdf souborů

Opět abych si pamatoval.

PROBLÉM: Chci spojit různé stránky z různých pdf souborů do jednoho a nechci použít Adobe Acrobat.

ŘEŠENÍ:

\documentclass[11pt,a4paper]{report}
\usepackage{pdfpages}
\begin{document}
\includepdf[pages={3,4,5}]{Khoddam_2004_Journal-of-Materials-Processing-Technology.pdf}
\includepdf[pages={2,3}]{Khoddam_2010_Materials-&amp;-Design_1.pdf}
\includepdf[pages={3}]{Khoddam_2010_Materials-&amp;-Design.pdf}
\end{document}

Tento dokument prohnat jedním průchodem přes pdflatex a je hotovo.

Později jsem dokázal i generování obsahu. Zde pomůže následující:

\documentclass[a4paper]{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
%\usepackage[polutonikogreek,english,czech]{babel}
\usepackage{pdfpages}
\usepackage[colorlinks=true, pdfstartview=FitV, linkcolor=blue, citecolor=blue, urlcolor=blue]{hyperref}
\usepackage[margin=18mm]{geometry}
\usepackage{helvet}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{} % smaže aktuální nastavení záhlaví a zápatí
\fancyfoot[LE,RO]{\bfseries\thepage}
\renewcommand{\headrulewidth}{0pt} %nastaví nulovou čáru v záhlaví
%\usepackage[czech]{babel}
\pagestyle{plain}
 
\begin{document}
\tableofcontents
\section{Apparatus and Experimental Results}
\includepdf[pages=-,addtotoc={1,subsection,1,První vložený soubor,sobor1},pagecommand={\thispagestyle{fancy}}]{metal-kubina-en-v4.pdf}
\includepdf[pages=-,addtotoc={1,subsection,1,Druhý vložený soubor,sobor2},pagecommand={\thispagestyle{fancy}}]{metal-kubina-en-v4.pdf}
\end{document}

Správna volba je tedy addtotoc.

Horní a dolní index v textu

Následující kód funguje jen v XeLaTeXu. Přes pdfLaTeX to neprojde.

\documentclass[11pt,a4paper]{report}
\usepackage{xltxtra}
\begin{document}
Zkušební text s \textsubscript{dolními indexy} a \textsuperscript{horními indexy}. Hola hop.
Hop.
\end{document}

Rychlé pdf z bitmap

Původně to byla další poznámečka ze starého blogu. Protože je ale malá, krátka tak si z ní udělam první v sekci o TeXu.

Pro rychlé vytvoření pdf z bitmapových obrázků (jpg, tiff) stačí v  zsh shelu  napsat:

convert *.jpg vystupni.pdf

Otáčení v prostředí Image Magic a tedy platné pro convert se dá provést pomocí parametru -rotate "180" a to samé kombinací -flop -flip.

U černobílých tiff souborů doporučuji použít přepínač -density 300x300 (lépe 600×600) a to i v případě že se spojují pdfka.

V případě vyříznutí části obrázku pak parametr -crop 1232x904|+72+115. Rohle znamená od rohu v bodě x=72, y=115 vyřízní oblast širokou (x-směr) 1232 a vysokou (y-směr) 904 bodů.